Główny system pamięciowy

Główny System Pamięciowy Główny System Pamięciowy (GSP) zalicza się do złożonych mnemotechnik, a więc specjalnych strategii pamięciowych, które ułatwiają zapamiętywanie i przypominanie sobie. Technika ta wymaga cierpliwości i czasu, by w przyszłości docenić jej skuteczność, np. podczas uczenia się dowolnych liczb (NIP, PESEL, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów) czy dat. Technika polega na zamianie cyfr na poszczególne głoski alfabetu fonetycznego

techniki pamięci

Główny System systep pamięciowy (GSP) – system mnemoniczny, w którym cyfry zamienione są na poszczególne głoski alfabetu fonetycznego, dzięki czemu można budować łatwe do wizualizacji słowa[1]. System został opisany po raz pierwszy w połowie XVII wieku przez Stanisława Minka[2]. Znacznie doskonalszy niż wcześniejsze systemy, np. pałac pamięci, umożliwia zapamiętanie dowolnych liczb, dat, numerów[3].

https://www.rafalszrajnert.pl/glowny-system-pamieciowy/