Category Archives: edukcacja

<p>edukcacja</p>
edukcacja

Główny system pamięciowy

Główny System systep pamięciowy Główny System Pamięciowy (GSP) zalicza się do złożonych mnemotechnik, a więc specjalnych strategii pamięciowych, które ułatwiają zapamiętywanie i przypominanie sobie. Technika ta wymaga cierpliwości i czasu, by w przyszłości docenić jej skuteczność, np. podczas uczenia się dowolnych liczb (NIP, PESEL, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów) czy dat. Technika polega na […]...
edukcacja

Główny system pamięciowy

Główny System Pamięciowy Główny System Pamięciowy (GSP) zalicza się do złożonych mnemotechnik, a więc specjalnych strategii pamięciowych, które ułatwiają zapamiętywanie i przypominanie sobie. Technika ta wymaga cierpliwości i czasu, by w przyszłości docenić jej skuteczność, np. podczas uczenia się dowolnych liczb (NIP, PESEL, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów) czy dat. Technika polega na zamianie […]...